Cookiebeleid

Elbo Technology vindt het belangrijk dat uw privacy wordt beschermd. De meeste informatie is op of via de websites beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen kan u om persoonlijke informatie worden gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

[cmplz-document type="cookie-statement"]
Scroll naar top